Súťažili sme o inovatívny čin roka 2014

Do súťaže sme prihlásili informačný systém zameraný na odstránenie nutnosti komunikácie na pracovisku.  Systém vizualizuje proces a stav, v ktorom sa proces nachádza, preto každý pracovník vie v každom čase presne, čo má robiť bez toho, aby musel komunikovať. Aby bolo možné takýto systém vytvoriť, použili sme moderné technológie a postupy. Vizualizujeme za pomoci LCD panelov, pri ktorých využívame technológie rozšírenej reality (Augmented reality). 

Prínosom po zavedení systému bolo preukázateľné zvýšenie efektivity práce zainteresovaných oddelení, čo viedlo k zníženiu nákladov až o 2.000.000 Eur ročne (náklady na prepravu komponentov na vyrobený kus). Zvýšila sa organizovanosť prepráv, čím sa odstránili špičky vo vykládke a znížili čakacie doby prepravcov.

Zvýšenie efektivity plánovania dodávok a vyťažiteľnosti kamiónov viedlo k zníženiu ceny za dodávky aj vďaka zníženiu počtu prichádzajúcich kamiónov. Systém šetrí životné prostredie aj tým, že znižuje prestoje kamiónov a tým aj produkciu CO2 a iných škodlivín.  

Vzhľadom na zvýšenie efektivity pracovníkov má používanie takéhoto systému priamy vplyv na zvyšovanie produktivity Slovenska, ako aj na zvyšovanie pridanej hodnoty. 

Viac o produkte Transportný logistický systém

Viac o produkte Multimediálne informačné panely

SetWidth400-750d8fc4-392c-4fc6-a9cc-968518a01d1b-original.jpg