Jednoduché financovanie našich riešení a zrýchlenie ich odpisov

Pre našich zákazníkov sme zabezpečili možnosť jednoduchého financovania našich produktov pomocou riešenia vo forme finančného alebo operatívneho leasingu. Výnosmi, vznikajúcimi pri použití pokrokových riešení a s využitím najmodernejších technológií, platíte pravidelné leasingové splátky. Konštantné leasingové splátky sú nákladovou položkou, ktorú možno v plánovaní Vášej spoločnosti ľahko kalkulovať. Zlepšujete svoju bonitu, bilančné charakteristiky a tým rating svojej spoločnosti. Tieto riešenia sú pre Vás dostupné už pri obstarávacej cene predmetu leasingu od 500 EUR (bez DPH)