OEE systém

Nástroj na sledovanie a hodnotenie efektivity výroby OEE (Overall Equipment Effectiveness) bol nasadený do testovacej prevádzky v podniku Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Poprade. Riešenie je koncipované ako web aplikácia a využíva údaje z výrobných liniek, ktorých zdrojom sú riadiace moduly (PLC). Primárnym cieľom OEE je sledovanie efektivity výrobných zariadení a odhaľovanie ich skrytých kapacít.

Viac o produkte OEE tm

m2m klienti 600 whirpool.png