Prepojenie systémov na zefektívnenie výroby

Pokračujúcou spoluprácou so spoločnosťou TrimLedaer a.s., Košťany nad Turcom ďalej zefektívňujeme proces plánovania a práce logistiky. Vzájomnou integráciou systému na plánovanie výroby Sewman BOM-e so systémom Cutman slúžiaceho na riadenie rezov materiálov automobilových poťahov a systému TPDM kde sú definované štruktúry produktov, sme dosiahli plánovanie výrobných dávok v jednom kroku. Systémy navzájom komunikujú pomocou web services, kde iniciátorom komunikácie je systém Sewman od našej spoločnosti M2M Solutions.

Výsledkom je minimalizovanie počtu prepočtov výrobných dávok na minimum pri minimalizovaní zásahov do existujúceho systému. Tiež sa znížili prestoje v práci team leadra a  zaťaženie hardvérovej infraštruktúry.

Súčasťou implementácie bola aj úprava zobrazovania Informačných panelov M2M Solutions, kde sme podľa objednávky zákazníka upravili čas obnovovania údajov o plánovanom hodinovom výkone, reálnom počte kusov a ich rozdiel.

Viac o produkte Plánovanie výroby

m2m klienti 600 trim leader.png