Používame vlastné produkty: IoT Server

V poslednej dobe sme svedkami explózie IoT technológii a ich penetrácie do nášho každodenného života. Niekde sa nám ponúka inteligentná žiarovka, na inom mieste zas ovládanie vykurovania cez náš smart telefón. Ešte ani nevieme aký dopad to všetko bude mať na naše súkromie a bezpečnosť, a už nás doma 24/7 počúva mikrofón a sleduje kamera. Priemyselné odvetvie takisto zažíva svoj technologický „boom“ a v rámci „Industry 4.0“ trendu sa v podnikoch implementujú nové inteligentné systémy, ktoré napomáhajú k digitalizácii procesov, zvyšujú dátovú transparentnosť, integrujú systémy a budujú ich autonómnosť.

Firma M2M Solutions dlhodobo podporuje zavádzanie inovatívnych riešení do priemyslu v spolupráci s firmami ako Whirlpool, DHL, PSA a najnovšie Jaguar. Výsledkom je široké produktové portfólio, ako aj množstvo pozitívnych referencií na Slovensku ale i v zahraničí.  V rámci modernizácie M2L technológie sme zaviedli do riešenia aj našu novú IoT platformu, ktorá adresuje špecifické výzvy priemyselného nasadenia komplexných systémov. Nová verzia M2L je už vysoko modulárne a distribuované riešenie viacerých komponentov, ktoré treba koordinovane riadiť. Okrem toho, že náš IoT Server vytvára digitálne dvojča topológie skladu a inteligentne manažuje konfiguráciu HW komponentov, ponúka aj vysoko robustné riešenie pre orchestráciu komplexných komunikačných schém rôznych protokolov.

blog 2-01.jpg

Po prvom úspešnom nasadení nášho zmodernizovaného riešenia u zákazníka Datalogic začiatkom minulého roka, sme sa v rámci konceptu „eating our own dog food“ rozhodli, že aj my by sme mali využiť služby nášho IoT servera a otestovať ho v trochu inom nasadení. Pomohli nám naši študenti, ktorí na RaspberryPi platforme vyvinuli snímače senzorických dát (vlhkosti, teploty a svetelnosti) a tieto zintegrovali do  IoT platformy našej spoločnosti. Aktuálne už niekoľko mesiacov zbierame dáta v rámci budovy nášho sídla, ktoré perzistujeme a analyzujeme v rámci BigData Analytics subsystému, ktorý je súčasťou našej IoT platformy.

blog-01-01.jpg

Okrem úspešného interného „Proof of Concept“ nasadenia IoT platformy a zvalidovania smerovania našej technologickej stratégie, sme identifikovali aj potencionálny problém v serverovni (kde bol jeden zo senzorov) a zmenili konfiguráciu A/C jednotky.

Technologický vývoj a rýchlosť súvisiacich zmien vytvára tlak na priemysel a vo veľa prípadoch ho mení v základoch. Rúcajú sa „know-how“ bariéry, ktoré pevne stáli desaťročia, a noví hráči vstupujú do tradičných odvetví. Adaptácia nových technológii sa stáva imperatívom pre každú firmu v priemysle. Inovácie a nové technológie sú zakorenené priamo v DNA M2M Solutions a to nám umožňuje pomáhať našim zákazníkom a partnerom na ich ceste k digitalizácii zavádzaním moderných riešení.

Adaptácia IoT je jedným z komponentov digitálnej stratégie, ale IoT trend je aktuálne takmer výhradne živený spotrebiteľským trhom. Naša produktová stratégia bola vždy založená na konkrétnych problémoch reálnych zákazníkov a  IoT Server nebol výnimkou. Navyše, funkcionalita nášho IoT riešenia je úzko zviazaná s návrhovými princípmi Industry 4.0, a preto je lepšie pripravená pre priemyselné nasadenie. Každopádne sme si overili, že aj jednoduchšie prípady nasadenia akým je zber a analýza environmentálnych dát, nie je pre našu IoT platformu problém.

 

Peter Kissa