M2Ms na ESAW 2019: Space 2.0

IMG_20190521_160628.jpg

Motivácia ísť za hranice poznania, objavovať nové a nepoznané je spojená s ľudstvom odjakživa. Vesmír je takouto výzvou už niekoľko desaťročí a rok po roku sme prekračovali hranice nášho poznania. Pokrok dosiahnutý za posledné roky indikuje, že know-how súvisiace s vesmírnymi technológiami dosahuje synergie, ktoré by v najbližších rokoch mohol vytvoriť nové príležitosti. Investície v odvetví vesmírneho priemyslu sa každým rokom znásobujú a podľa viacerých analytických spoločností by tento trh do roku 2040 mal prekročiť hranicu jedného bilióna USD.

Americkú vesmírnu agentúru NASA pozná asi väčšina a pravdepodobne menej známou, ale v priestore Európskej Únie je takouto rešpektovanou entitou Európska Vesmírna Agentúra - ESA (European Space Agency). Koncom mája agentúra ESA hosťovala už svoj siedmy architektonický workshop vo svojom operačnom centre pre vesmírne misie ESOC (European Space Operations Center) v Darmstadt Nemecko, kde sa po prvý krát tejto akcie zúčastnila aj firma M2M Solutions.

IMG_20190521_131637.jpg

Témy tohto workshopu zahrňovali široké spektrum problémov, výziev a riešení s ktorými sa toto európske združenie zaoberá. Podporná softvérová infraštruktúra prechádza zásadnými zmenami, či už na úrovni jej architektúry a funkcionality, ale aj samotného spôsobu jej vývoja. Modularita, adaptabilita, opätovné použitie a "Open source" boli asi najčastejšie používané termíny v tomto kontexte. Existujúca komunita je vysoko kvalifikovaná a motivovaná. Vymyslieť a úspešne zrealizovať projekt pre poslanie zariadenia na pohybujúci so vesmírny objekt je niečo, čo naozaj vyžaduje kompetencie širokého portfólia. Každopádne softvérovému inžinierstvu sa veľakrát nedostávalo dostatočnej pozornosti a to aj v časoch kedy jeho nevyhnutná komplexita penetrovala cez všetky komponenty realizovaných misií.

IMG_20190522_111004.jpg
IMG_20190522_124339.jpg

Navyše komplexita manažmentu telies na obežnej každým rokom rastie, monitorované objekty sú čoraz menšie a ich počet sa navyšuje. Problémom v orbite sú tiež aj rôzne rezíduá z predchádzajúcich misii, vesmírne telesá ktoré prelietavajú týmto priestorom ale i samotné "vesmírne počasie", ktoré podmieňuje slnečné erupcie a iné eventuality. Takisto komercionalizovanie zdrojov a služieb vesmírnych technológii vytvára tlak, ktorý tu predtým nebol - agilnosť a efektivita nadobúdajú nové "vesmírne" rozmery. Súčasne sa do značnej miery mení aj samotná podstata fungovania vesmírneho priemyslu ako takého, kedy na scénu prichádzajú hráči zo súkromného sektora a menia zaužívané paradigmy. V prípade ESA, k jednoduchosti nepridáva ani charakter organizácie v kontexte európskeho priestoru, kedy jednotlivé oprávnené členské štáty participujú na rozhodovaní a vývoji.

Aj keď doménovo má jednoznačne toto odvetvie svoje jedinečné charakteristiky, tak mnohé podobnosti s priemyselnými riešeniami sa dajú len ťažko prehliadnuť. Nie je to len robustnosť a odolnosť systémov bežiacich v podmienkach kontinuálnej výroby, kedy penále za minútové prestoje na linkách nezriedka bývajú v štvorciferných číslach. Ale aj samotné prípady použitia a funkčné požiadavky na plánovanie, úkolovanie, integrovanie a manažment logistických procesov je niečo, čo naša firma riešila pre priemysel nie jeden krát. Výzvou pre nováčikov je určite aj špecifické názvoslovie tohto odvetvia a celková komplexnosť previazanosti systémov, či už na zemi alebo vo vesmíre. Slovensko sa bude mať možnosť dostať do elitného zoskupenia ESA už budúci rok a tým sa aktívne spolupodieľať na jej ďalšom vývoji. Tešíme sa!

IMG_20190522_135159.jpg