Ochrana osobných údajov

m2m-banner-stripe.jpg

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť M2M Solutions so sídlom Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 používa získané osobné údaje iba za účelom, na ktoré mu boli poskytnuté v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedomuje si dôležitosť ochrany osobných údajov podľa tohto zákona a od 25.5.2018 spĺňa podmienky GDPR.

Vaše osobné údaje spracovávame iba v nevyhnutnom rozsahu a v prípade, že:

 • ste naším zákazníkom alebo dodávateľom (alebo sa ním chcete stať);
 • používate naše služby alebo produkty;
 • pracujete pre nášho zákazníka alebo dodávateľa, alebo pre niekoho, kto používa naše služby alebo produkty;
 • ste niekto alebo pracujete pre niekoho, komu chceme ponúknuť naše služby formou reklamy alebo marketingových aktivít;
 • ste naším zamestnancom, dodávateľom, alebo ste prejavili záujem o spoluprácu s nami.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • aby sme mohli uzatvárať a realizovať dohody s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete;
 • aby sme mohli poskytovať služby zákazníkom a ďalším užívateľom týchto služieb;
 • aby sme mohli prijímať tovary a služby od dodávateľov;
 • aby sme mohli riadiť a spravovať naše vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými užívateľmi našich služieb;
 • ak ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, relevantným zákazníkom, užívateľom alebo dodávateľom tovarov alebo služieb na tieto účely;
 • pre potreby spravovania našej webovej stránky v súlade s našimi obchodnými podmienkami, ďalej na interné operácie, ako je napr. riešenie problémov, a pre potreby dátovej analýzy, testovania;
 • aby sme mohli zlepšovať našu webovú stránku a zaistiť prezentáciu jej obsahu spôsobom, ktorý je najefektívnejší pre vás a pre váš počítač;
 • aby sme zaručili bezpečnosť našej webovej stránky a ostatných systémov;
 • aby sme vám dokázali navrhnúť či odporučiť služby, o ktoré máte záujem vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, a ktoré sú v súlade s preferenciami, ktoré ste vyjadrili (ak je to relevantné).

Vaše osobné údaje máme uložené po dobu trvania zmluvy a následne obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

Informácie o uchádzačoch do zamestnania sú evidované po dobu dvoch rokov z dôvodu ich oslovenia v prípade, že sa vyskytne voľná pozícia, ktorá by bola vhodná pre daného uchádzača. Po tomto období budú údaje vymazané, ak o to uchádzač nepožiada skôr.

Osobné údaje poskytujeme tretím subjektom pre potreby spracovania účtovníctva, a to spoločnosti BENECON, s. r. o.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať prostredníctvom napísania požiadavky na mail gdpr@m2ms.sk, ako aj v prípade žiadosti o zmenu osobných údajov alebo poskytnutie výpisu o svojich osobných údajoch, ktoré spracovávame.