Vaša cesta k Industry 4.0 začína u nás

DSC_0281.JPG

Využite príležitosť
a zabezpečte si dlhodobú konkurencieschopnosť.

Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia predstavuje integráciu nových technológií do súčasných systémov s novými možnosťami využitia a je logickým vyústením pokroku, rozvoja vedy a výskumu. Udržať krok a zostať na čele konkurencie znamená využiť súčasné možnosti a byť zorientovaný v nových trendoch vývoja. Pomôžeme Vám s tým.

 
m2m-razitko-industry-4.0.png
 
 
lalaland-01.png

História

Každá priemyselná revolúcia trvala desiatky rokov a vždy posúvala spoločnosť obrovskými krokmi dopredu. Prvú priemyselnú revolúciu spustila para, ktorú James Watt s finančnou pomocou lekára a priemyselníka dr. Roebucka skrotil, a v roku 1775 vyvinul funkčný parný stroj. Nasledovalo zavedenie hromadnej výroby s využitím elektrickej energie. Ďalším zlomom bol nástup elektronických systémov a výpočtovej techniky.

 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 
Bez názvu-5.png

Výhody Industry 4.0

 • Optimalizácia vertikálnych výrobných postupov.

 • Optimalizácia logistických trás.

 • Lepšie plánovanie výroby.

 • Minimalizovanie skladových zásob.

 • Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti výroby.

 • Nárast produktivity vo výrobe.

 • Technologické riešenia pre decentralizované systémy výroby a distribúcie.

 • Inteligentná infraštruktúra.

 • Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

 
 

Každý projekt treba hodnotiť individuálne

 

-75%

súčasné náklady pri spracovaní výrobkov

-8%

celkové náklady na výrobu

-30%

mzdové, prevádzkové a režijné náklady

 
 
Screen Shot 2018-01-20 at 13.09.02.png

Integrácia

Prepájanie sveta reálnych fyzických objektov s virtuálnym svetom prostredníctvom internetu a zabezpečenie vhodnej komunikácie každého s každým podľa okamžitej potreby.

 • Internet vecí IoT

 • Internet služieb IoS

 • Internet ľudí IoP

integracia png-01.png
 
grid-01.png

Zásady navrhovania riešení Industry 4.0

Interoperabilita

Schopnosť strojov, zariadení, senzorov a ľudí komunikovať, vzájomne spolupracovať a komunikovať prostredníctvom internetu vecí (IoT), internetu služieb (IoS), alebo internetu ľudí (IoP)

Transparentnosť informácií

Implementácia princípov digitálneho dvojčaťa (digitálneho podniku) podporou toku dát senzorov.

Technická pomoc

Pomocné systémy na podporu ľudí zhromažďovaním a vizualizáciou zrozumiteľných informácií pre správne rozhodovanie a riešenie naliehavých problémov v krátkom čase.

Kyberneticko - fyzikálne systémy na fyzickú podporu človeka tým, že vykonávajú rad úloh, ktoré sú nepríjemné, príliš vyčerpávajúce alebo nebezpečné pre ich ľudských spolupracovníkov.

Decentralizované rozhodnutia

Kyberneticko - fyzikálne systémy, ktoré by mohli prijímať rozhodnutia samostatne a plniť svoje úlohy automaticky. Iba v prípade výnimiek, interferencií alebo konfliktných cieľov sú úlohy delegované na vyššiu úroveň.

 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Dnešný prudký rozmach komunikačných technológií, internetu, prepojenia ľudí, strojov a vecí transformuje samostatné výrobné jednotky na integrované, automatizované a priebežne optimalizované kyberneticko - fyzikálne systémy. Autonómne roboty, analýza veľkých dát, počítačové simulácie, rozšírená realita, cloud, a mnohé ďalšie technológie sú základom, v ktorom Vám pomôžeme

 • orientovať sa

 • robiť správne kroky v evolúcii s využitím moderných technológií a metód.Spoznajte nás a spoločne nájdeme cestu Industry 4.0 pre potreby Vášho podnikania.

 
 
Screen Shot 2017-10-23 at 20.52.37.png

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png