100 % handsfree
riešenie pre vychystávanie

 

 
m2ms-hero-imgs-M2L.jpg
 

Manipulácia
podľa svetla

Byť dobrý partner, znamená dodávať na čas, v potrebnej kvalite a kvantite. Práve preto vznikla technológia Manipulate to Light (M2L) podporujúca vychystávanie dielov podľa predpisu - manipulácia podľa svetla.

Obmedzený trh práce Vás už nemusí viac trápiť. Jednoduché a rýchle zaškolenie nových operátorov Vám umožní udržať kvalitu práce na požadovanej úrovni. Kontrola práce operátorov a sledovanie stavu skladových zásob v reálnom čase Vám dokáže ušetriť vysoké náklady spojené s reklamáciami  a  minimalizovať rozdiely inventúry.

Veľkou výhodou systému M2L je jeho adaptabilita na regály rôznych typov a jednoduchá inštalácia. M2L môže byť dodaný spolu so skladovým systémom, alebo napojený na existujúci skladový systém.
 

Naši zákazníci

SCM-M2L-pin.jpg
 

+50%

produktivita

<0,0001%

chybovosť

-85%

čas zaškolenia

 

Made in Slovakia

 
Screen Shot 2018-01-20 at 13.09.02.png
 
 

Čo získate zavedením systému M2L

 1. budete „LEAN“, lebo systém signalizuje (ANDON), meria a vyhodnocuje straty spôsobené nekvalitou, neefektivitou a chybovosťou
 2. výrazne znížite čas potrebný na zaškolenie nových operátorov, ako aj požiadavky na ich kvalifikáciu
 3. výrazne zvýšite produktivitu práce operátorov v sklade
 4. výrazne znížite možnosť vzniku chyby sledovaním pracovného procesu (POKA-YOKE)
 5. znížite stav svojich skladových zásob
 6. zvýšite spokojnosť svojich zákazníkov
 7. zvýšite svoju flexibilitu dodávať v správny čas
 8. budete môcť sledovať výkonnosť zamestnancov a kvalitu ich práce – už žiadne výhovorky...
 9. automatické generovanie objednávok na základe stavu zásob
 10. online spracovanie objednávok od Vašich zákazníkov
 11. online inventúru
 12. sledovanie dĺžky uskladnenia zásob a hodnotu skladových zásob
 13. mapu najčastejších výberov na úpravu ergonómie a zníženie fyzického zaťaženia operátorov
 
Grey.PNG
 

Každá spoločnosť má jedinečné potreby,
a preto Vám navrhneme riešenie priamo na mieru

 

Kľúčové vlastnosti nášho systému

ico - vizualna navigacia.png

Vizuálna navigácia
Maximalizuje produktivitu výberu a vkladania, indikuje množstvo výberu, zrýchľuje proces školenia zamestnancov, spracováva viaceré objednávky súčasne, upozorňuje na kritické množstvo materiálu na sklade.

ico - kontrola manipulacie.png

Kontrola manipulácie
Kontrola procesu manipulácie v reálnom čase, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti zamestnancov, hlásenie chybnej manipulácie (ANDON), rozsah manipulačného senzora je 10 metrov, stav zásob je vyhodnocovaný v reálnom čase, POKA - YOKE.

 
ico - jednoducha instalacia-1.png

Jednoduchá inštalácia
Jednoduchá montáž a demontáž, viacnásobná použiteľnosť, možnosť montáže systému do celého skladu vďaka dosahu senzora manipulácie, pripojiteľnosť k existujúcemu WMS.

ico - riadeny sklad.png

Riadený sklad
Minimalizácia skladových zásob a ich hodnoty, vybavenie objednávok od zákazníkov správne a na čas, zefektívnenie skladových operácií a prehľad v sklade v reálnom čase.

 
ico - automaticka optimalizacia.png

Optimalizácia
Automatická optimalizácia umiestnenia tovaru v sklade, zefektívnenie pohybu pracovníkov za tovarom, zníženie záťaže pracovníkov pri práci s bremenami, zvýšenie rýchlosti vychystávania.

ico - kontrola kvality.png

Sledovanie výkonu a kvality
Štatistika chýb pri vychystávaní, štatisktika efektivity pracovníkov pri vychystávaní, štatistika výberov.

 

Ďalšie zaujímavé vlastnosti

 • minimalizácia chyby ľudského faktoru pri vychystávaní dielov

 • zníženie potreby kvalifikácie personálu

 • minimalizovanie zastavení výroby

 • možnosť súčasne / paralelne vybavovať objednávky

 • možnosť operatívne plánovať (rýchle zmeny výroby)

 • just in sequence

 • efektívny a rýchly výber a vklad

 • kontroling procesov v reálnom čase

 • kontroling manipulácie s komponentami

 • riadenie zásob v supermarketoch

 • lean, poka-yoke, andon

A oveľa viac.

 
 

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png