Nasadením informačných panelov
do prevádzky zlepšujete informovanosť
a motiváciu zamestnancov

 

 
m2ms-hero-imgs-MIP.jpg
 

Multimediálne
informačné panely

Potrebujete sa podeliť o informácie s celou spoločnosťou? Predstavujeme Vám Multimediálne informačné panely. Tie totiž umožňujú zobrazovanie multimediálneho obsahu na obrazovkách v rámci celej spoločnosti. Zobrazovanie obsahu je jednoduché a ľahko prispôsobiteľné. Správanie a obsah stránok môže byť podľa potreby nastavený pre každý panel samostatne.
 

Naši zákazníci

SCM-MIP-pin.jpg
 

-80%

administratívnej záťaže

-35%

nákladov na hardvér

+100%

informovanosť zamestnancov

 

Správa zobrazovaných informácií z jedného miesta online

 
Screen Shot 2018-01-20 at 13.09.02.png
 
 

Čo získate zavedením
systému informačných panelov

 1. možnosť zobraziť akékoľvek informácie vo zvolenom čase
 2. prezentovanie spoločnosti
 3. komunikáciu so zamestnancami, so zákazníkom
 4. príjemné používateľské prostredie ovládané systémom drag & drop, plne prispôsobené požiadavkám a potrebám používateľov
 5. náhľad na obsah zobrazovaných stránok v čase prostredníctvom funkčného rozhrania so zobrazením časovej osi
 6. centralizovanú správu zobrazovaných informácií a zálohovanie celého systému na jednom mieste
 7. jednoduché nasadenie panelov v nových priestoroch s centrálnym riadením obsahu
 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Každá spoločnosť má jedinečné potreby,
a preto Vám navrhneme riešenie priamo na mieru

 

Kľúčové vlastnosti nášho systému

ico - univerzalnost.png

Univerzálnosť
Zobrazujú akékoľvek informácie vo zvolenom čase podľa požiadaviek. 

ico - komplexnost.png

Komplexnosť
Funkcionalita siaha od vytvorenia panelov, správy obsahu až po podrobné plánovanie zobrazovaného obsahu a manažment používateľov. 

 
ico - intuitivne rozhranie.png

Intuitívne
rozhranie

Poskytujú príjemné a intuitívne používateľské rozhranie pre každého, bez potrebných IT skúseností.

ico - jednoducha integracia.png

Jednoduchá
integrácia  

Umožňujú prepojiteľnosť s inými systémami pomocou databázového rozhrania alebo pravidelne aktualizovanými súbormi.

 
ico - jednoducha instalacia-1.png

Jednoduchá
inštalácia

Ich nasadenie v nových priestoroch s centrálnym riadením obsahu je jednoduché.

 
 

Čo umožňuje systém MIP

 • vizualizovať multimediálne informácie v nastavenom čase, t.j. každej
  zobrazovanej stránke je možné individuálne nastaviť čas a dátum zobrazenia

 • pracovať s viacerými informačnými panelmi, ktoré nevyžadujú špeciálnu konfiguráciu a umožňujú prezentovať ľubovoľný obsah v požadovaných časových intervaloch

 • plne prispôsobiť funkcionalitu a vzhľad individuálnym požiadavkám

 • vykonávať zmeny z ľubovoľného počítača

 • správa zobrazovaných informácií z jedného miesta umožňuje použitie systému v rámci  intranetu spoločnosti nezávisle od lokality prezentácie

 • administračné rozhranie umožňujúce intuitívnym spôsobom meniť a upravovať
  všetky prvky stránok informačných panelov

 • zmena obsahu alebo parametra komponentu sa prejaví takmer okamžite na všetkých stránkach informačných panelov, na ktorých je daný komponent použitý


A oveľa viac.

 
 

Čo môže náš systém
zabezpečiť pre Vašu spoločnosť

 

Cielená a rýchla informovanosť, sprostredkovanie informácií, centrálne riadenie kampaní, zobrazovanie výrobnych postupov pre operácie, časté zmeny výrobných operácií (pre ľudí), BOZP, vizualizácia reportov a aktuálneho stavu procesov, centrálne riadená distribúcia relevantných informácií

 

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png