Vďaka real-time monitoringu
sa výrazne znížil čas opravy strojov

 
m2m-klienti-300-whirpool-NEW.png
 
m2ms-hero-imgs-pripadovka-oeetm.jpg
 

OEE tm Whirlpool Slovakia

Miesto: Poprad od roku 1992
Funkcia: výroba práčok (plnenie zhora a zboku)
Kapacita: 2,4 miliónov kusov ročne (11 000 kusov denne) v roku 2016
Počet zamestnancov: 1400

Je členom Whirlpool Corporation, ktorý je v súčasnosti najväčším výrobcom domácich spotrebičov na svete.

Zavedené M2M produkty:  TLS, OEE, MIP

 
whirlpool_budova.jpg
 

Pozadie

Produkcia vzrástla na úroveň, ktorá vyžadovala implementáciu nového efektívneho systému na meranie skutočného výkonu strojov a spoločnosti. Systém založený na papierových reportoch neposkytoval presné a spoľahlivé dáta. Výrobná linka zvyčajne nepracovala pri optimálnej rýchlosti. Neoptimálny beh strojov bol zapríčinený množstvom dôvodov, a to väčšinou v kombinácii:

 • Poruchy linky
 • Zlyhanie stroja
 • Zmeny produktov
 • Krátke prestoje
 • Neefektívnosť operátora
 • Znížená rýchlosť
 • Kvalita
 • Chýbajúci materiál

Požiadavky

 • Automatizovaný zber informácií o výkonnosti strojov a výrobných liniek každú sekundu výroby.
 • Monitorovanie výpadkov strojov a účinnosti.
 • Jednoduché a rýchle reportovanie informácií.
 • Komplexný pohľad v reálnom čase na všetky výkonnostné ukazovatele (dostupnosť, výkon, kvalita).
 • Sledovanie KPI a ich vyhodnocovanie.
 

Naše riešenie na mieru:

Pilotný projekt bol realizovaný v roku 2014. Počas ďalšieho roka sme implementovali systém na ďalších 13 strojoch a 2 výrobných linkách. 

Systém OEE tm komunikuje so strojmi a výrobnými linkami výmenou dát z PLC cez OPC server, OPC klient, MOXA konvertory, PowerMeter. Hneď ako systém zhromaždil dostatok dát, mohli manažéri začať analyzovať najčastejšie príčiny porúch a urobiť prvé zmeny.

Manažér môže okamžite reagovať na zmeny v efektívnosti.

 
 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Výsledky

Celkové OEE bolo od roku 2014 kontinuálne zvyšované

 • Výrazné zníženie "time to fix" strojov (dôsledok online monitoringu).

 • Redukcia najčastejších neplánovaných prestojov výroby.

 • Systém znížil priame aj nepriame náklady, zapríčinené zle fungujúcimi zariadeniami, nízkou kvalitou a nadmerným odpadom.
 • Boli objavené úzke hrdlá vo výrobe.
 • Databáza OEE ukazovateľov pre budúce analýzy. 
 • Jednoduché porovnanie OEE podľa pracovnej úlohy, pracoviska, pracovnej zmeny alebo dňa.
 • Sledovanie kvality produktov a procesov v reálnom čase, s cieľom uľahčiť neustále vylepšovanie.

 


Po úspešnom zavedení systému OEE tm sme v ďalšom období rozširovali systém o ďalšie funkcionality:

 • Štruktúrované vkladanie prestojov.
 • Prepojenie s centrálnym ERP SAP HANA.
 • Automatizovaný systém zásobovania strojov.
 • Nový, efektívnejší systém zberu dát.
 
Screen Shot 2017-10-23 at 20.52.37.png

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png