Návratnosť investície na riešenie
bola menej ako jeden rok

 
m2m-klienti-300-whirpool-NEW.png
 
m2ms-hero-imgs-pripadovka-whirlpool.jpg
 

PIEx Whirlpool Slovakia

Miesto: Poprad od roku 1992
Funkcia: výroba práčok (plnenie zhora a zboku)
Kapacita: 2,4 miliónov kusov ročne (11 000 kusov denne) v roku 2016
Počet zamestnancov: 1400

Je členom Whirlpool Corporation, ktorý je v súčasnosti najväčším výrobcom domácich spotrebičov na svete.

Zavedené M2M produkty:  TLS, OEE

 
whirlpool_budova.jpg
 

Pozadie

Plánovaný rast produkcie na súčasnú úroveň si vyžadoval zavedenie efektívnych procesov na príjme materiálu, ako aj v celom dodávateľskom reťazci.
Zvládnutím tohto kroku sa pozornosť spoločnosti sústredila na hľadanie informačného systému, keďže ďalšie zlepšovanie bez podporného systému nebolo možné.
Najdôležitejšie vlastnosti požadovaného systému:

 • Spracovanie údajov bez použitia excelovských súborov.
 • Možnosť validácie a kontroly spracovných dát.
 • Efektívne zdieľanie informácií medzi operátormi v procese príjmu materiálu.
 • Jednoduché a rýchle prehľady informácií potrebných pre rozhodovanie.
 • Komplexný prehľad procesov na príjme materiálu v reálnom čase.

Požiadavky

Spokojnosť spoločnosti Whirlpool Slovakia s úrovňou našich služieb a kvalitou produktov vyústila koncom roka 2010 zadaním vývoja systému na podporu plánovania, vizualizácie procesov, celkového zefektívnenia príjmu materiálu, plánovanie nakládok a vykládok v časových oknách. Požiadavky na informačný systém PIEx:

 • Podpora efektívnych procesov zavedených vo Whirlpool Slovakia.
 • Vizuálne riadenie zamestnancov na príjme materiálu pomocou vizualizácie procesov.
 • Nahradenie všetkých existujúcich excelov pri zachovaní funkcionality prepočítavania údajov.
 • Jednoduchý a rýchly reporting informácií potrebných pre tvorbu rozhodnutí.
 • Moderný design a jednoduché používateľské rozhranie.
 
 

Využitím našej M2M Platformy sme dokázali:

 • Prvú verziu systému odovzdať do užívania 3 mesiace po objednaní.

 • Poskytnúť funkcionalitu automatického prepočítavania údajov po zmene.

 • Poskytnúť pokročilú prezentáciu historických údajov reportami resp. grafmi, ako aj možnosť plánovania a modelovania budúcnosti.

 
 
Screen Shot 2018-02-06 at 13.41.24.png
 

Využitím rozšírenej reality (augmented reality), informačných panelov a semaforov sme dokázali:

 • Vytvoriť priamo v hale systém vizuálneho manažmentu, ktorý umožňuje každému aktérovi procesu vedieť, čo sa deje bez potreby komunikácie s inou osobou.

 • Dizajnovať hlavnú obrazovku systému, pomocou ktorej sa celý proces riadi ako systém rozšírenej reality. Táto koncepcia veľmi zjednodušuje prácu so systémom a umožňuje rýchle a efektívne riadenie.

 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Výsledky

 
Group 16.png
 
 
 • Reálná úspora od roku 2011 - návratnosť nákladov na riešenie bola menšia ako jeden rok.

 • Ušetrenie jednej pracovnej zmeny na príjme materiálu.

 • Zvýšenie efektivity procesov na príjme tovaru alebo materiálu, ich stabilizácia a štandardizácia.

 • Jednoduché sledovanie efektivity prepravy, plnenia a neplnenia dodávok na čas.

 • Zníženie nákladov na transport, neplánovaných zastavení produkcie z dôvodu logistických chýb a redukcia hodnoty skladových zásob.

 • Zlepšenia vzťahov s prepravnými spoločnosťami.

 • Odstránenie skrytých nákladov v procesoch. (komunikácia, plánovanie).

 • Optimalizácia plánovania transportov, nakládky a vykládky materiálu.

Po úspešnom zavedení systému PIEx sme v ďalšom období rozširovali systém o ďalšiu funkcionalitu:

 • Transportný a výrobný Kanban

 • Katalóg balení

 • Pokročilé reporty a analýzy údajov

 • Inventúra

 • Prepojenie s centrálnym ERP SAP HANA

Okrem spolupráce na systéme PIEx sme implementvali v spoločnosti Whirlpool v Poprade náš produkt OEE (Overall equipment effectiveness) slúžiaci na meranie efektívnosti využívania zariadení.

Naša spolupráca ani zďaleka nekončí a do budúcnosti plánujeme okrem rozšírenia existujúcich systémov PIEx (napr. o Waste & Scrap management) implementovať aj technológiu M2L (Manipulate to light), ktorá bude vizuálne navigovať operátorov pri manipulácii s komponentami.

 
Screen Shot 2017-10-23 at 20.52.37.png

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png