Plánovanie výroby ušité na mieru
umožní nastaviť inteligentné
výrobné procesy

 

 
m2ms-hero-imgs-PP.jpg
 

Plánovanie výroby

Systém je primárne určený na plánovanie výroby, ľudských zdrojov a kapacít výrobných zariadení. Obsahuje evidenciu používaných strojov, dochádzku zamestnancov a zoznam operácií, ktoré sa na strojoch vykonávajú.

Prostredníctvom systému je možné namodelovať výrobnú halu spolu s usporiadaním výrobných zariadení a jednotlivých pracovných pozícií. Plánovanie prebieha presným definovaním operácií, ktoré je potrebné na daných výrobných zariadeniach vykonať. Na základe dostupných ľudských zdrojov systém navrhne optimálny výrobný plán pre danú zmenu.

Počty reálne vyrobených výrobkov sú porovnávané s plánom a v reálnom čase zobrazované na jednotlivých pracoviskách.

Systém umožňuje tvorbu výstupných zostáv, export údajov a rôzne formy štatistík podľa požiadaviek zákazníka. Napríklad poskytuje podklady na mzdové ohodnotenie pracovníkov podľa skutočne vykonanej práce.

 

Naši zákazníci

SCM-PP-pin.jpg
 

+25%

produktivita práce

-30%

skladové zásoby

 

Plánovanie výroby je kľúčom pre skutočný JIT proces výroby

 
Screen Shot 2018-01-20 at 13.09.02.png
 

Každá spoločnosť má jedinečné potreby,
a preto Vám navrhneme riešenie priamo na mieru

 

Kľúčové vlastnosti nášho systému

ico - organizacia prepravy.png

Podpora plánovania
výroby

Systém umožňuje automatickú optimalizáciu výrobného plánu s možnosťou manuálnej zmeny.

ico - objektivne ohodnotenie.png

Objektívne ohodnotenie
vykonanej práce

Na základe presnej evidencie vykonaných operácií, ich zložitosti a taktiež flexibility operátora sú generované objektívne podklady pre mzdové oddelenie.

 
ico - detailne reporty.png

Presná evidencia práce
každého operátora

Práca každého operátora je evidovaná až na úroveň jednotlivých výrobných operácií, čo umožní identifikáciu neefektívne vykonávaných operácií konkrétnym operátorom.

ico - rovnomerne rozdelenie prace.png

Rovnomerné rozdelenie
práce počas zmeny

Systém umožňuje sledovanie efektivity práce jednotlivých operátorov počas zmeny, čo pomáha rovnomerne rozložiť pracovné zaťaženie (znižovanie počtu úrazov a trvalých následkov spojených s manuálnou činnosťou).

 
ico - realtime prehlad.png

Plánovanie ľudských
a strojných kapacít

Validácia výrobného plánu voči ľudským a strojovým kapacitám s real-time prehľadom ešte dostupných zdrojov.

 

Čo získate zavedením produktu

  • kapacitné plánovanie
  • prehľad o vyťažení pracovníkov a strojov
  • vizualizáciu plnenia plánu pre manažment ataktiež aj pre jednotlivých pracovníkov
  • zníženie operatívnych nákladov
  • aktuálne informácie na podporu rozhodovania
  • zvýšenie objemu výroby
  • zníženie úrovne skladových zásob
  • odstránenie nadprodukcie

A oveľa viac.

 

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png