Znížte výrazne prepravu
a výrobné náklady
s naším
Transportným Logistickým Systémom

 

 
m2ms-hero-imgs-TLS.jpg
 

Transportný logistický systém

Transportný logistický systém umožňuje spracovať požiadavky na objednávky komponentov, navrhnúť optimálnu prepravu, zabezpečiť objednávky a manažovať vykládku prichádzajúcich áut na príjme materiálu. Na strane expedície systém podporuje efektívne plánovanie zaskladnenia tovaru, jeho prípravy na nakladacie zóny podľa plánu prepravy a kontrolu tovaru pripraveného na expedíciu. Celý proces prípravy, nakládky a vývozu je riadený prostredníctvom vizuálneho manažmentu.
 

Naši zákazníci

SCM-TLS-pin.jpg
 

-45%

čas nakládky / vykládky

-20%

vyťaženosť personálu

-35%

skladové zásoby

-20%

cena transportov

 

Návrat investície do 6 mesiacov

 
Screen Shot 2018-01-20 at 13.09.02.png
 
 

Čo získate zavedením
Transportného logistického systému

 1. zníženie transportných nákladov (okolo 20% na rok)
 2. zvýšenie pracovnej výkonnosti zlepšením výmeny potrebných informácií medzi pracovníkmi
 3. zníženie neplánovaných zastavení výroby z dôvodu logistiky
 4. zníženie stavu nutných skladových zásob (ročný pokles o 6%)
 5. jednoduché sledovanie plnenia a neplnenia dodávok na čas (orientácia na zákazníka)
 6. stabilizáciu a štandardizáciu procesov
 7. odstránenie skrytých nákladov (komunikácia, plánovanie)
 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Každá spoločnosť má jedinečné potreby,
a preto Vám navrhneme riešenie priamo na mieru

 

Kľúčové vlastnosti nášho systému

ico - jednoducha integracia-1.png

Jednoduchá integrácia
Jednoduchá a rýchla integrácia s existujúcimi informačnými systémami. Využívanie informácií z podnikového ERP systému. Integrácia s GPS systémami v autách.

ico - sprava objednavok.png

Správa objednávok
Spracovanie požiadaviek na prepravu.
Navrhnutie a plánovanie optimálnej prepravy objednávky.
Kontrola dostatočného počtu dielov na sklade pre transport.

 
ico - organizacia prepravy.png

Plánovanie a organizácia prepravy
Dispečer alebo priamo prepravcovia naplánujú prepravy do časových okien pre rovnomerné vyťaženie operátorov v sklade. Prepravy sú zobrazené v plánovacom kalendári.

ico - manazment dodavatelov.png

Manažment prepravcov
Systém obsahuje detailnú evidenciu prepravcov so štatistkami ich spoľahlivosti. Na ich základe majú prepravcovia s vyšším hodnotením vyššiu prioritu.

 
ico - organizacia nakladky.png

Organizácia nakládky/vykládky
Systém ponúka plán a vizualizáciu naskladnenia/vyskladnenia kamiónu, rozpoznávanie evidenčných čísel. Aktuálny stav a plán transportov je zobrazovaný na veľkoplošných obrazovkách.

ico - kontrola kvality.png

Kontrola kvality a kvantity
Systém po napojení na váhy kontroluje kvantitu dovezeného materiálu a porovnáva s dodacím listom. Okrem toho, po zaznamenaní kontroly kvality jednotlivých dodávok získate prehľad o svojich dodávateľoch.

 

Ďalšie zaujímavé vlastnosti

 • vizuálny manažment

 • sumárny náhľad pre dispečera

 • aktuálny prehľad cez IP cam s AR

 • informačné panely a semafory

 • napojenie na váhy

 • wifi skenery čiarových kódov

 • porovnanie s kontraktom

 • aukcie

 • monitoring áut (lodí, vlakov, ...)

 • GPS integrácia

 • registrácia a navigácia vozidla

 • rozpoznávanie značiek

 • navigácia v areáli

 • zdieľanie informácií

 • plánovanie nákupu

A oveľa viac.

 
 

Čo môže náš Transportný Logistický Systém
zabezpečiť pre Vašu spoločnosť

 • na strane expedície podporuje prípravy na nakladacie zóny podľa plánu prepravy a kontrolu tovaru pripraveného na expedíciu

 • bezpečný prístup externých spoločností do systému (prepravcovia, dodávatelia)

 • analýzy presnosti prepravcov

 • plánované vs. reálne časy prepravy

 • vizualizácia procesov na príjme a expedícii, kde sú využívané technológie rozšírenej reality (Augmented reality)

 • využitie mobilných zariadení (skenery, terminály) na kontrolu dodávaného materiálu alebo expedovaného tovaru a prípravu dodacích listov

 • spracovať požiadavky na objednávky komponentov

 • vizualizácie trás na mapách pre podporu optimalizácie prepráv na efektívne vyťaženie kamiónov

 • plánovanie prepravy do definovaných časových okien

 • denný harmonogram príjmu materiálu a expedície tovaru

 • zabezpečiť objednávky a manažovať vykládku prichádzajúcich áut na príjme materiálu

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png