Pri rovnakom objeme prostriedkov
sme navýšili počet transportov až o 20%

 
m2m-klienti-300-SHP-harmanec.png
 
m2ms-hero-imgs-pripadovka-harmanec.jpg
 

TSS SHP Harmanec

Miesto: Harmanec
Rok vzniku: 1829, v roku 2002 premenovanie z Harmaneckých papierní na SHP Harmanec
Funkcia: výroba v oblasti celulózo-papierenského priemyslu
Počet zamestnancov: 1128

Člen SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group - v súčasnosti najväčší producent hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe).

Zavedené M2M produkty:  TLS

 
shp-harmanec1.jpg
 

Pozadie

Nárast dopytu a plánovaný rast výroby si vyžadoval zavedenie efektívnych procesov pri plánovaní expedície tovaru. Pôvodný systém plánovania príjazdu kamiónov na expedíciu nezabezpečoval ich rovnomernosť a vyváženosť v rámci dňa, resp. týždňa. Nevyváženosť príjazdu kamiónov a ich nakládky mohla spôsobovať oneskorenie dodávok tovaru k zákazníkom.

Najdôležitejšie vlastnosti požadovaného systému:

 • Spracovanie údajov bez použitia excelovských súborov.
 • Zabezpečiť plánované a rovnomerné príjazdy kamiónov do časových okien.
 • Jednoduché a rýchle prehľady informácií potrebných pre rozhodovanie.
 • Efektívne zdieľanie informácii medzi dopravcami a dodávateľmi (SHP Harmanec).

Požiadavky

 • Sledovanie procesov súvisiacich s organizáciou nakládky tovaru.
 • Optimalizácia nakládky a expedície tovaru.
 • Prepravným spoločnostiam zabezpečiť prístup k plánovaným prepravám s možnosťou registrácie do časových okien.
 • Jednoduchý a rýchly reporting informácií potrebných pre tvorbu rozhodnutí.
 • Plánovanie transportov tovarov medzi skladmi za účelom efektívnej expedície tovaru z jedného skladu.
 • Prepojenie s centrálnym ERP systémom ESO enterprise.
 
 

Naše riešenie na mieru:

Prvú verziu TSS systému sme odovzdali do 3 mesiacov od podpisu zmluvy na jeseň roku 2016.

Systém organizácie časových okien nakládky umožňuje plánovanie nakládky v jednotlivých skladoch, resp. nakladacích miestach spoločnosti.

Využívané sú informácie z hlavného ERP systému. Spoločnostiam poskytujúcim prepravu tovaru k zákazníkom je poskytnutý prístup k plánovaným prepravám s možnosťou ich registrácie (plánovania) do časových okien.

Systém umožňuje plánovať a optimalizovať prevozy medzi skladmi a plánovať aj okná na vykládku tovaru, ktorý SHP Harmanec nakupuje od dodávateľov na ďalší predaj.

 
 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Výsledky

 
 • Ušetrenie jednej pracovnej zmeny na príjme materiálu.
 • Zvýšenie efektivity procesov na príjme tovaru alebo materiálu, ich stabilizácia a štandardizácia.
 • Jednoduché sledovanie efektivity dopravy, plnenia a neplnenia dodávok na čas.
 • Stabilizácia a štandardizácia procesov na expedícii.
 • Jednoduché monitorovanie efektívnosti prepravy (výpočet CPU, oneskorenia) a kvality.
 • Zlepšenia vzťahov s prepravnými spoločnosťami.
 • Odstránenie skrytých nákladov v procesoch.
 • Kontrola počtu kamiónov na vstupe, výrazné zníženie neplánovaných príjazdov.
 • Zvýšenie počtu expedícií o 20 %.
 • Zníženie transportných nákladov (okolo 15-20 % za rok), neplánovaných zastavení výroby z dôvodu logistiky a taktiež skladových zásob.
 
 
Screen Shot 2017-10-23 at 20.52.37.png

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png