4 roky bezchybnej prevádzky
systému WLS v spoločnosti Slovwood

 
m2m klienti 300 slovwood.png
 
m2ms-hero-imgs-pripadovka-slowood.jpg
 

Wood Logistic System Slovwood Ružomberok,  člen skupiny Mondi SCP

Miesto: Ružomberok
Funkcia: celulózky a papierne
Kapacita: 2 milióny kubických metrov dreva ročne
Počet zamestnancov: 1400

Slovwood slúži na prepravu a vykladanie desiatok kamiónov a vagónov s drevom denne

Zavedené M2M produkty:  TLS

 
SCP-5.jpg
 

Pozadie

Stretli sme sa s veľmi náročnou úlohou efektívne naplánovať a  vymyslieť logistiku dreva z tisícok nakladacích miest.

Nevyvážené dodanie materiálu (časové okná verzus nával počas dopravnej špičky) vedie k zlyhaniu premávky na cestách v blízkosti miesta vykládky.

 • Časovo náročné manuálne overenie plnenia zmluvy pre jednotlivých dodávateľov
 • Neúčinné zdieľanie informácií medzi zainteresovanými stranami (dodávatelia, prepravcovia, prevádzkovatelia, manažment)

Toto boli hlavné dôvody, prečo spoločnosť SLOVWOOD začala hľadať informačný systém na riadenie celého dodávateľského reťazca.

Požiadavky

V Júni 2012 sme podpísali zmluvu so spoločnosťou za účelom analýzy a implementácie Systému pre zabezpečenie logistiky dreva. Podpisu zmluvy predchádzala prezentácia nášho Transportného logistického systému, ktorý bol v tom čase zavedení už u iného zákazníka našej spoločnosti.

Požiadavky na WLS:

 • Spravovať plánovanie dodávok celého dodávateľského reťazca.
 • Zabezpečiť konzistentnosť a spoľahlivosť údajov pre všetkých obchodných partnerov.
 • Získať prehľad o všetkých prichádzajúcich vozidlách, materiáloch a čase príchodov pre operátorov zabezpečujúcich príjem materiálu.
 • Umožniť organizovanie elektronických tendrov na prepravu prosterdníctvom automobilovej prepravy.
 • Zabezpečiť online hodnotenie dodávateľov na základe plnenia zmlúv.
 • Spracovávať a online vyhodnocovať GPS údaje z nákladných automobilov.
 • Komunikácia so systémom SAP oboma smermi.
 • Komunikácia so systémom dochádzky zamestnancov.
 • Zaručená dostupnosť systému.
 • Prístup prostredníctvom webového klienta s vyžadovanou autentifikáciou používateľa.
 • Jednoduché a user-friendly rozhranie.
 
 

Prepravy organizované do časových intervalov a riadenie obmedzení:

Dodávatelia dreva môžu vytvoriť žiadosť o prepravu len vtedy, ak existuje schopnosť spracovať materiál v bode vykládky. Prepravcovia si môžu rezervovať prepravu iba v rámci voľného času na základe kapacity na vykládku v mieste vykládky. Prepravca môže prepraviť materiál iba z povolených nakladacích miest a dostáva hodnotenie na základe kvality služieb a ceny. Systém kontroluje a vyhodnocuje aj samotnú realizáciu prepravy na základe GPS údajov z GPS jednotky umiestnenej v aute prepravcu.

 
 

Plánovanie a organizácia celého dodávateľského reťazca:

 • Preprava materiálu organizovaná z miesta nakládky priamo v lese alebo v sklade.
 • Riadenie dodávateľov a ich dodávok - materiál, kvalita a množstvo.
 • Proces váženia a registrácie doručenia tovaru riadený systémom.
 • Aktuálne informácie o stave procesu sú k dispozícii online pre všetkých.
 • Systém poskytuje informácie o všetkých subjektoch v celom dodávateľskom reťazci, vrátane hodnotenia.
 

Použitím našej vývojovej platformy sme dosiahli:

 • Prvá verzia WLS bola nasadená do päť mesiacov od podpísaní zmluvy.
 • Akákoľvek zmena údajov v rámci systému WLS spústí automatický prepočet podľa ich závislostí.
 • Jasné a rýchle oznamovanie informácií potrebných na rozhodovanie a budúce plánovanie.
 • Bezproblémová integrácia riešenia do súčasných IT systémov zákazníka (spracovanie dát GPS, integrácia so SAP-om, integrácia s váziacimi systémami).
 
Screen Shot 2017-10-23 at 12.53.12.png
 

Výsledky

 • Zefektívnenie procesu plánovania a riadenia dodávok
 • Výrazné zlepšenie a sprehľadnenie vzťahov s prepravcami
 • Optimalizované plánovanie prepráv a vyvážené dodávky materiálu
 • žiadne neplánované dodávky
 • Jednoduché monitorovanie efektívnosti prepravy a kvality dodávok (v čase, v očakávanej kvalite)

Po úspešnej implementácii WLS sme vykonali nasledujúce aktualizácie:

 • Integrácia so systémami cestných váh
 • Integrácia so systémami železníčných váh

Spolupráca medzi spoločnosťami M2M Solutions a Slovwood už bola naplánovaná aj do budúcnosti. Kroky ďalšej spolupráce sú:

 • Zjednotenie procesov riadenia logistiky aj pre ostatné komodity z dreva a zákazníkov
 • Integrácia do ďalších systémov používaných na obchod s drevom
 
Screen Shot 2017-10-23 at 20.52.37.png

Nemrhajte svojimi zdrojmi, ukážeme Vám ako ušetriť.

Screen Shot 2017-10-23 at 14.42.42.png